medicin för öroninfektioner http://sverigepiller.com/ större sjöar psykisk hälsa

Technologie

Wij profileren ons op technisch gebied door altijd een stap verder te zijn. Vlastuin is een kennisdrager op het gebied van:

  • hoog treksterktestaal
  • kostprijsreductie door afstemming productinnovatie en procesinnovatie
  • logistieke productiebesturing
  • Lean ERP
  • draadloze transportcommunicatie (AGR/GPS/GPRS)
  • geijkte voertuig weegsystemen
  • voertuig electronica

Hoog treksterktestaal

Vooral in de transportsector is het eigen gewicht van groot belang. Bij het bouwen van kranen en hefarmen is er ook een constante vraag naar meer mogelijkheden met behoud van een laag eigen gewicht. Om aan deze wens tegemoet te komen is Vlastuin als pionier begonnen met het verwerken van hoog treksterktestaal: met behulp van dit materiaal is een lager gewicht mogelijk. Samen met haar klanten is Vlastuin uitgegroeid tot een specialist. De hoogste kwaliteit die wij momenteel gecertificeerd kunnen verwerken is QST1200. Wij kunnen deze materialen snijden, kanten, lassen en verspanen.

Kostprijsreductie door afstemming van productinnovatie en procesinnovatie

De ideale kostprijs is te realiseren als product en proces naadloos aansluiten. Door de technologische ontwikkelingen in de markt moeten producten steeds weer worden herontwikkeld om goed aan te sluiten bij de meest moderne productiemethoden. Door in gesprek te blijven met onze klanten en door de technologische ontwikkelingen in de markt heel goed te volgen kunnen wij u de optimale prijs bieden.

Logistieke productiebesturing

Waar het om gaat is dat we met zo min mogelijk financiële middelen een zo groot mogelijke output genereren. Dat houdt in dat de voorraden laag moeten zijn, dat de medewerkers niet hoeven te zoeken en dat alle materialen just-in-time op de juiste locatie aanwezig zijn. Vlastuin is er de laatste jaren in geslaagd om een uniek productie-aansturingsysteem te ontwikkelen waarbij de medewerker een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen. We zijn er hiermee in geslaagd om met weinig middelen veel te produceren. Alle ontwikkelingen binnen ons bedrijf zijn er op gericht dit in een continu proces te verbeteren.

Lean ERP

Lean en ERP, gaat dat überhaupt samen? ERP is per definitie niet lean, zo is onze ervaring. De beste automatisering is de automatisering die we niet hebben. We hebben jaren geïnvesteerd in een ERP systeem waarbij we voorraad, logistieke aansturing en productie aansturing hebben geïntegreerd en zo min mogelijk geautomatiseerd. De laatste ontwikkelingen brengen Lean ERP op internet, zodat wij in staat zijn ook eenvoudig gegevens uit te gaan wisselen met onze partners.

Draadloze transportcommunicatie (AGR/GPS/GPRS)

In Nederland moeten alle transporten van mest worden gecommuniceerd met het ministerie van LNV. Dit gebeurd via GPS en GPRS communicatie. Laad en losadres worden geregistreerd samen met de documenten en de monsters van de lading. Vlastuin heeft samen met VMA een sterke positie opgebouwd in deze markt door een eenvoudig en degelijk elektronisch systeem te ontwikkelen en op de markt te zetten. Dit systeem bevat voertuigelektronica en software. De voertuigsoftware is eenvoudig via internet te onderhouden . Alle data is via internet beschikbaar en transparant. De datacommunicatie is fraudebestendig en voldoet aan alle communicatierichtlijnen van de overheid.

Geijkte voertuig weegsystemen

Geijkt wegen op een voertuig is een vak. Vlastuin heeft dit onder de knie. Bijna alle mesttransportvoertuigen die in Nederland geleverd worden, zijn voorzien van geijkte weegsystemen. Een groot deel van deze voertuigen worden gebouwd, gemonteerd en gecertificeerd door Vlastuin. We hebben de mogelijkheid en de kennis om ook voor u de complexe weegproblemen als een uitdaging ter hand te nemen